EGEDAL/BADALINI RÆKKEFRÆSER

Egedal/Badalini Rækkefræser

Disse rækkefræsere er meget robuste og er meget
effektive til ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder.

Alle fræseaggregater arbejderuafhængigt af hinanden
og følger derfor perfektevt. ujævnheder, der kan fore-
komme i marken, ligesom hvert enkelt aggregat vil løfte
sig overjordfaste sten og rødder. Knivene er helt indkap-
slede med afskærmning, der forhindrer jord i at falde på
og dække frøplanter, hvilket er særligt vigtigt i planternes
første voksestade.

TILBEHØR
Gødningsnedlægger
Hyppeplov
Styretøj

BILLEDER