POWER RAKE FOR 3 BEDE

Power Rake for 3 bede

En effektiv maskine til ukrudtsbekæmpelse i række-
kulturer. Maskinen arbejder ved hjælp af 2 eller 4 ræk-
ker fjedertændersom arbejder i pendulbevægelse ind i
planterækkerne, med dette system kan man omnå en
effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Arbejdsbredde: 1800 mm

BILLEDER