• Dansk
  • English
  • Deutsch

Efterår

test

PLANTESKOLE optagning:

Så er det snart tid for optagning af planter. Egedal tilbyder
et bredt udvalg af planteoptagere som er tilpasset de for-
skellige plante- og jordforhold,

Vi har helt sikkert også en maskine der passer til dig. Det
kunne f.eks. være vores planteoptager type RO:


 

JULETRÆER netning:

Som sædvanlig ved den her tid, er det en god ide allerede
nu at tage stilling til hvilken type Netmaskine du har behov
for, hvis du skal nette træer. Vi kan tilbyde 5 forskellige ty-
per standard Netmaskiner med mulighed for tilvalg af ek-
straudstyr efter behov. 

EURO
III

Vi har også Snøremaskine med sisal snor 

Venligst kontakt os for mere info!

Hurtig kontakt

Firmainfo

Kunsten af redde liv