BUGSERET DAMPMASKINE

Bugseret Dampmaskine

Miljøvenlig jorddesinfektion af såbede og plantebede.
Effektiv dampbehandling i den ønskede dybde.

Specielle dampskærme for optimal udnyttelse af damp-
generator. Dampbehandling er yderst velegnet til ukrudts-
kontrol samt behandling mod svampesygdomme.

Billede 2 selvkørende dampmaskine til jorddesinfektion

Gallery