BEDRENSER TYPE GS

Bedrenser type GS

Bedrenser til effektiv ukrudtsbekæmpelse i rækkekulturer.

Fleksibel – kan tilpasses alle rækkeafstande og kulturer.
Kan kombineres med f.eks. gødningsudstyr, afskærmet
sprøjteudstyr osv. Stort tilbehørsprogram. Standard tre-
punktsophæng

TILBEHØR
Gødningsudstyr
Sprøjteudstyr
Treklør (billede 2)
Strigle (billede 4)
Hyppeplove (billede 5)
Specialskær

BILLEDER