Bedrenser for Fendt

Bedrenser for Fendt

Enmandsbejent radrensning. Store fjedrende s-tænder.
Stabilt parallelogram med separat dybdehjul. Stort til-
behørsprogram.

TILBEHØR
Sprøjteskærme
Treklør
Strigler
Hyppeplove
Specialskær

BILLEDER